V Kohtaaminen

V Kohtaaminen 23.-24.11.2015Paikka:
23.11.2015 Koulutuskeskus Salpaus, Svinhufvudinkatu 10, Lahti luokka B205 09.00-12.00 ja iltapäivällä siirrymme atk-luokkaan 220


19.11.2015 Toimintatavat ja prosessit
1. Osa: Prosessijohtaminen
2. Osa: Tuotekehitystyön dokumentointi TrelloonMitkä kaikki on prosesseja?Mitä prosesseilla tavoitellaan?

 • 3 xTehokkuus
 • Laatu
 • Kustannussäästöt
 • Asiakastyytyväisyys
 • Läpinäkyvyys (kuvaus)
 • Yhtenäisyys


Yksityinen puoli on kehittänyt prosesseja pitkään. Viime vuosina keskustelua prosesseista levinnyt myös julkiselle puolelle. 

Esimerkkinä pakolaistulva. Miten järjestää prosessi siten, ettei synny sumppua missään vaiheessa prosessia. Toisen vaiheen tehostaminen ei saa heikentää toista osaa. Pakolaistilanteen kanssa esimerkiksi maahantulo vetää ja toimii, pakolaiskeskuksessa käsitellään ja siirretään pakolaisia tehokkaasti, mutta loppukunnissa palveluiden kanssa on vielä tehostamisesta. 


Projekti on ainutlaatuinen kertaluontoinen juttu. Prosessi toistuu ja voidaan mallintaa. 


Prosessi lähtee asiakkaasta ja päättyy asiakkaaseen!


Jokaisella prosessilla ja jokaisella prosessin vaiheella on tarkoitus. Ei turhia vaiheita. Ei vaiheita, jossa asiaa siirretään ilman, että prosessille tapahtuu mitään. 

Tehdään prosessit näkyväksi! Mikä on meidän tapa tehdä. 


Organisaatiossa pitäisi tehdä prosessi kartta ja selvittää minkälaisia prosesseja organisaation toiminnassa esiintyy. 


Piirtäkää 0-versio omasta projektikartasta:

Miten tarkastella prosesseja, jotta saadaan aikaan asiakaslähtöistä toimintaa. Prosessien on oltava asiakaslähtöisiä.
Pienessä organisaatiossa roolit monesti henkilöityy, mutta prosessien maailmassa näin ei pitäisi olla. Tekemisen pitäisi olla osaamispohjaista.

Suorituskyvyn mittaaminen. Kuinka monta yksikköä tehdään päivässä.

Taloushallinnon prosessit uivat monessa vaiheessa asiakkaanprosesseihin. Jatkuva kehittäminen keskeistä.

"Asiakkaan prosessin ymmärtäminen hirveän tärkeää!"

"Alkukartoitus tärkeä, helpompi käsitellä taloushallintoa, kun tietää asiakkaan toiminnan. "


Prosessin omistajan rooli on ennen kaikkea kehittäjän rooli!Mitkä ovat tavoitteet ja mikä on prosessien rooli?

Johdetaanko funktioita prosessien avulla vai johdetaanko suoraan prosesseja?
Suosittelen lukemaan Laamasen kirjan prosesseista.Mikä on tarkoituksen mukainen tarkkuus kuvaamisessa. Mihin kuvaamista käytetään?


Oli prosessi mikä tahansa, se pitäisi pystyä prosessikaaviossa esittämään ymmärrettävästi.
Kriittinen tarkastelu tärkeää. Kestääkö prosessi muutoksia / sairastumisia ym. 
Mistä prosesseista päätetään organisaatiossa, mistä asiakkaan päädyssä?

Älkää tunkeko kaikkea yhteen prosessikaavioon vaan ensin yleismaallinen kuvaus ja sen jälkeen tarkennetaan prosesseja.

Ketkä ovat kumppanit / rajapinnat?

Tehdään prosessinkuvaus harjoitus!


Ollaan asiakkaan mukana prosessissa, jotta voidaan olla mukana kehittämässä palvelua yhdessä. Ei vaan kerätä palautetta prosessin lopussa vaan jatkuvaa vuorovaikutusta.

Tehkää asiakaslähtöisiä prosesseja ei tuotantolähtöisiä prosesseja!
24.11.2015  Viestintä ja vaikuttavuus

1. Osa: Kohderyhmä ajattelu

2. Osa: Viestinnän kehittämisen menetelmät
 • Sisältömarkkinointi
 • Crowdsourcing

3. Osa: Markkinointikanavat ja mittaaminen
 • Viestinnän kanavat ja muodot
 • AsiakashyötyKuluttajapuolelta tuttu suuntaus. Nyt myös enempi B2B puolella. 


Miten palveluja tarjotaan? Tieto siitä, että ihmiset käyvät alkuviikosta enemmän lenkillä on kaikkien saatavilla. Kyse siitä kuka osasi ensimmäisenä tarjota siihen tarjoavaa palvelua. 


Luodaan malliesimerkki kohderyhmän edustajasta ja sen avulla luodaan malli kohderyhmästä. 

Nykyiset järjestelmät tarjoavat mahdollisuuden persononoinnin jopa yhden ihmisen kohderyhmästä.
Leila: Liiketalouden perustutkinto/taloushallinnon ammattitutkinto ja niihin liittyvä opiskelijahankinta ja opetustyö.
Tehdään harjoitus: Design persona-työkalu(löytyy googlesta), käytetään paljon markkinoinnin ja palvelumuotoilun apuna.

Miettikää oman tuotekehitystyönne kohderyhmää ja kohdehenkilöä.The Business Model Canvas


Celemi Profit Simulator

http://celemi.com/celemi-profit-simulator/
Mitä kanavia teillä on käytössä?


 • www -sivut


Sosiaalista mediaa:

 • Facebook


Koko ajan enemmän yrityksiä lähtee mukaan sosiaaliseen mediaan. Uusina tulokkaina esimerkiksi Vero, Rakennusliito jne. Millaisen roolin haluat ottaa sosiaalisessa mediassa vakava vs. humoristinen. 

Sähköiset työkalut mahdollistavat eri mainostamisen testaamiseen ja optimointiin. Voidaan vaihdella vaikka viikon välein mainoksen / bannerin pohjaa ja testata mikä väri/fontti yhdistelmä toimii parhaiten. 

Yleisimmät markkinointikanavat 2015

Mielummin pari kanavaa liian vähän kuin pari liikaa. Koittaa ensin jotain kanavaa ja sen jälkeen lisää parhaiten soveltuvia kanavia. 


Mihin suuntaan markkinointirahat ovat nykyisin suuntautuneet. Esimerkkinä iso amerikkalainen yritys. 

Mitä kanavia tarvitaan lisää, mihin kannattaa nyt panostaa?


Facebook ja blogi ratkaisut. Blogisivut mielletään vähemmän viralliseksi kuin verkkosivut. Blogiin helpompi kirjoittaa ja blogitekstit ym. voi helposti linkittää verkkosivuille.Joukkoistaminen on erittäin tehokas tapa nykypäivänä ulkoistaa työtä yhteisölle tai freelancer tekijöille. 
Esimerkkejä kuinka viestintä ja omat prosessit voidaan viedä verkkoon. 


Ottakaa aiemmin määrittämänne kohderyhmä ja kartoittakaa oma sisältöstrategia kyseiselle kohderyhmälle.


Vaikka haluttaisiin myydä isolle joukolle, markkinoinnin kohderyhmä kannattaa rajata melko pieneksi.  Kun tiedetään mistä puhutaan ja kenelle niin voidaan alkaa miettimään sisältöjä. Rima riittävän alas viestinnässä. Esim. videoviesti tulevista muutoksista. Välineet mahdollistavat tuotannon pienellä rahalla. 1-2min kestoltaan. 


Hootsuite.com hyvä työväline, jos somekanavia on useita käytössä. 
Google Analytics kannattaa ottaa käyttöön ja tarkistaa oman sivuston hakunäkyvyyden ja analysoida tietoliikennettä.


Kun toiminta verkossa on saatu käyntiin niin miten toimintaa mitataan?


Kuinka paljon sivustolla vierailevista on uusia ja vanhoja asiakkaita? Kuinka moni etusivulle löytänyt päätyy ostamaan tuotteen.Ensin on oltava suunnitelma mitä halutaan.
Pyritään siihen, että meidät löydetään ensimmäisten joukossa. Sen jälkeen saadaan asiakas tekemään päätös sivuston sisällön perusteella. Helpotetaan päätöksen tekoa. Kun saadaan liikennettä sivulle, voidaan saada aikaan ostopäätöksiä. Kuinka saadaan palveluita hankkineet ihmiset jakamaan kokemuksensa ja tietonsa eteenpäin ja hankkimaan lisää asiakasvirtaa. 


Jatkoa edelliseen. Kyseisen taulukon avulla voidaan kartoittaa tarkemmin yksittäisiä toimenpiteitä prosessiin. Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

.